Nieuwe stap in regelgeving zuiveringsinstallaties toiletwater  

http://Vuilwaterstation
18 juli 2023

Deze maand is een belangrijke stap gemaakt in de ontwikkeling van boordzuiveringsinstallaties voor pleziervaart in Nederland. De eerste boordzuiveringsinstallaties worden dit jaar op de Nederlandse markt verwacht. 

Wijziging Regelgeving

Een wijziging van de Regeling aanpassing eisen boordzuiveringsinstallatie is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijziging heeft tot gevolg dat het testen van boordzuiveringsvoorzieningen doorgang kan vinden. Afhankelijk van de testresultaten kunnen deze zuiveringsvoorzieningen vervolgens een certificaat van typegoedkeuring krijgen en door de leveranciers op de markt gebracht worden.

Lozingsverbod sinds 2009

Het lozen van uitwerpselen is sinds 2009 verboden. Milieuvriendelijke alternatieven voor het lozen van toiletwater zijn al aanwezig op de markt en bestaan onder andere uit het gebruik van een urinoir, lozen van urine is namelijk wel toegestaan. Daarnaast kan gebruikt gemaakt worden van een droogtoilet of compost toilet, hiervan zijn verschillende opties speciaal voor gebruik aan boord op de markt. Ook het gebruik van een chemisch toilet is een alternatief en sinds 2006 wordt verplicht een vuilwatertank ingebouwd bij bouw van nieuwe boten. Deze vuilwatertank kan geleegd worden bij een uitpompinstallatie aan de wal / in de jachthaven.

Zuiveringsinstallatie aantrekkelijk alternatief

Een zuiveringsinstallatie aan boord kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor of een aanvulling op het hebben van een vuilwatertank aan boord van pleziervaartuigen. De zuiveringsinstallatie wordt geïnstalleerd tussen het pomptoilet en de huiddoorvoer. De zuiveringsinstallatie behandeld vervolgens het toiletwater en verwijderd ziekmakende bacteriën uit het water. Dit afvalwater voldoet vervolgens aan de wettelijke eisen voor lozingen in het oppervlaktewater en mag overboord gepompt worden.

Verwachting eerste installatie 2023 op de markt

Nu dus de wijziging in de regelgeving doorgevoerd is en de eerste zuiveringsinstallaties, die voldoen aan de wettelijke eisen, een certificaat van typegoedkeuring kunnen krijgen, verwachten we de eerste zuiveringsinstallaties dit jaar op de Nederlandse markt.

Kijk voor meer informatie over duurzame voorzieningen op de website Duurzame Waterrecreatie.

Vorig artikel
Volgend artikel