Bestuurlijke conferentie - Naar een gezamenlijke agenda voor waterplanten

http://bestuurlijke-conferentie-waterplanten-waterrecreatie
18 oktober 2019

Lees het verslag van de conferentie: Wederzijds begrip en kennis vergroot tijdens bestuurlijke conferentie waterplanten


Meer waterplanten – zegen of last?

Om verschillende redenen groeien steeds meer waterplanten in Nederland. Soms gaat het om inheemse soorten als fonteinkruid, maar ook invasieve exoten nemen toe. In de praktijk blijkt dat deze groei van waterplanten een vraagstuk is dat partijen verschillend beoordelen. Waar de een de waterplantengroei als overlast ervaart, ziet de ander het als een positieve ontwikkeling.

Dialoog starten & bewustwording

De conferentie beoogt met bestuurders en stakeholders de dialoog aan te gaan en bewustwording rond de verschillende aspecten van het waterplantenvraagstuk te vergroten. Tijdens de conferentie zullen:

 • Verschillende perspectieven op het waterplantenvraagstuk worden belicht.
 • Innovatieve praktijkvoorbeelden en onderzoek worden gedeeld.
 •  Betrokken bestuurders en stakeholders delen hoe zij tot een goede afweging van bestuurlijke belangen- en verantwoordelijkheden (proberen te) komen.

Mede op basis van het delen van kennis en ervaringen wordt toegewerkt naar een effectievere aanpak van het waterplantenvraagstuk.

Bestuurlijk samenwerken aan de waterplantenaanpak

Tijdens de conferentie zal de bestuurlijke ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Zuidelijk IJsselmeer plaatsvinden. In deze regio hebben overheden en stakeholders de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke structurele aanpak van de waterplantengroei.

Programma

 • 9.30 Inloop en ontvangst
 • 10.00 Opening door dagvoorzitter Kim Coppes en gedeputeerde Jop Fackeldey, Provincie Flevoland. Gedurende het programma worden genodigden, onder andere met inzet van Buzzmaster, betrokken bij onderstaande programmaonderdelen.
 • 10.10 Hoe zit het met de waterplantengroei?
  • Bas van der Wal, onderzoekscoördinator watersystemen, STOWA
  • Jaap Quak, projectmanager, Sportvisserij Nederland
 • 10.40 Verschillende perspectieven op de waterplantengroei
  In gesprek met:
  • Roel Posthoorn, projectdirecteur Markerwadden, Natuurmonumenten
  • Dirk Jan van Weezel, havenmeester, Jachthaven De Schapenput, Volkerak-Zoommeer
  • Victor van Schaardenburgh, voorzitter Zeilvereniging de Roerkoning, Muiden
  • Otto van der Galiën, dagelijks bestuur, Wetterskip Fryslân
 • 11.10 Pauze
 • 11.30
  • Gezamenlijk aan de slag: praktijkvoorbeelden: Casus Zuidelijk IJsselmeer, Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland
  • Gezamenlijk op zoek naar een structurele aanpak van fonteinkruid: Casus Groningen/Drenthe, Tjip Douwstra, dagelijks bestuur, Waterschap Hunze en Aa’s
  • Gezamenlijk aan de slag met de harkboot: Casus Oostelijke Vechtplassen, Jan Jaap de Kloet, wethouder Wijdemeren
  • Gezamenlijk op zoek naar de juiste en proportionele maatregelen voor de Oostelijke Vechtplassen.
 • 12.30 Lunch met showcase: diverse partijen met voorbeelden van hergebruik van waterplanten, innovatief onderzoek en inspirerende samenwerkingsverbanden
 • 13.30 Hoe verder?
  • Bestuurlijke ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Zuidelijk IJsselmeergebied
  • Welke rol heeft eenieder?
  • Wat is er bestuurlijk nodig om tot een gezamenlijke aanpak te komen?
 • 15.00 Afsluiting met aansluitend borrel

Genodigden

Bestuurders/directeuren van ministeries van I&W, LNV, provincies, waterschappen, gemeenten, waterrecreatie-, sportvisserij- en natuurorganisaties, (water)hulpverleners en vertegenwoordigers uit de politiek.

Organisatie

Hiswa Vereniging, Natuurmonumenten, Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Unie van Waterschappen, Waterrecreatie Nederland, Watersportverbond

Agenda

Landelijke Zwemwaterdag 2024

16 april - 16 april

Hiswa te Water 2024

28 augustus - 01 september

Dutch Water Week 2024

25 mei - 02 juni