De Stand van de Waterrecreatie in Nederland

http://symposium-waterrecreatie
30 april 2019

Lees het verslag van het symposium, samen met foto’s en de sheets van de keynotes en workshops

__________________

Landelijke symposium over waterrecreatie onderzoek

Datum:       vrijdag 21 juni 2019

Tijd:             10.00 – 16.30 uur

Locatie:      Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Waarom dit symposium?

Bent u als ondernemer, beleidsmaker, onderzoeker, beheerder, bestuurder, belangenbehartiger of op een andere manier betrokken bij het ontwikkelen van de mogelijkheden voor waterrecreatie en watersport? Dan weet u als geen ander dat actuele en betrouwbare data helpen om de juiste beslissingen te nemen of uw standpunt te bepalen. Voorbeelden zijn nieuwe investeringsbeslissingen voor jachthavens, de relatie tussen waterrecreatie en natuur, het beleid ten aanzien van end-of-life boats, het ontwikkelen van waterfronts of de bijdrage die waterrecreatie kan leveren aan het versterken van de kwaliteit van de (groen-blauwe) leefomgeving, gezondheid en (regionale) economie. Helaas zijn de benodigde data veelal gefragmenteerd aanwezig en lang niet altijd compleet. Daar willen we met dit symposium verandering in brengen.

Wat gaat er gebeuren?

In samenwerking met het monitoringsconsortium MOCO en CELTH organiseert Waterrecreatie Nederland een landelijk symposium gewijd aan onderzoek over waterrecreatie en watersport in Nederland. Het symposium gaat over:

 • Bouwen aan een duurzaam kennisnetwerk waarin onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en andere stakeholders met elkaar ervaringen, data en kennis uitwisselen.
 • Uitwisseling van uitkomsten van recente onderzoeken op het gebied van watersport, waterrecreatie en waterbeleving.
 • Input verzamelen voor een kennisagenda Monitoring Waterrecreatie en de financiering daarvan.

Het programma, een greep:

 • Wat gebeurt er momenteel aan waterrecreatie-onderzoek in Nederland, op welke plekken, wie voeren het uit en wat zijn de resultaten? En hoe kun je deze resultaten benutten voor het versterken van beleidsontwikkeling en -uitvoering, samenwerking en investeringen.
 • Welke innovatieve monitoringsmethoden zijn ontwikkeld?
 • Wat is de waarde van blauwe landschappen?

Verder is er:

 • volop tijd om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders op het gebied van de waterrecreatie;
 • de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende werksessies;
 • de kans om aan te haken bij een nieuwe community van onderzoekers en andere betrokkenen bij de waterrecreatie in Nederland;
 • een select gezelschap van sprekers uit binnen- en buitenland;
 • een professionele en enthousiasmerende moderatie door Jan Douwe Kroeske, naast begenadigd presentator ook waterliefhebber en duurzaamheidspropagandist (SummerLabb).

Kan ik mij alvast aanmelden?

Ja, u kunt zich inschrijven.  Meld u zich tijdig aan, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deelname aan het symposium kost € 50 euro (ex btw).  Medio mei 2019 maken we het definitieve programma bekend en kunt u zich definitief inschrijven, ook voor de werksessies.

Graag tot ziens op 21 juni!


 Wie zijn wij?

Waterrecreatie Nederland is het landelijke kenniscentrum en netwerkorganisatie op het gebied van waterrecreatie in Nederland. In 2019 publiceert Waterrecreatie Nederland de eerste Jaarmonitor Waterrecreatie in Nederland. Deze monitor geeft jaarlijks een overzicht van de meest actuele kennis en data inzake de waterrecreatie.

MOCO is een monitoringsconsortium bestaande uit de Rijksuniversiteit Groningen, Stenden Hogeschool (ETFI), SOVON Vogelonderzoek Nederland, ecologisch adviesbureau Altenburg @ Wymenga en Bureau De Karekiet. MOCO heeft de afgelopen drie jaar de relatie tussen de waterrecreatie en de natuur in de Waddenzee gemonitord, met financiële steun het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) en CELTH.

CELTH is het enige Centre of Expertise in de sector vrije tijd, toerisme en hospitality in Nederland. Het Centre of Expertise is opgericht door Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden Hogeschool en HZ University of Applied Sciences in samenwerking met Wageningen University & Research en Rijksuniversiteit Groningen. CELTH ondersteunt marktpartijen, overheden en bestemmingen met onderzoek en helpt hen met duurzame strategieën in te spelen op de uitdagingen voor de toekomst.  Momenteel werkt CELTH in samenwerking met o.a. NBTC, CBS en DMO’s aan een meerjarig monitoringsprogramma, waar ook de kennisagenda waterrecreatie deel van zal gaan uitmaken.