Lancering ‘Plan Ruimte voor Levende Rivieren’: Met natuur als bondgenoot naar een mooier Nederland

27 november
http://plan-levende-rivieren.jpg

Slimme coalities leverden de afgelopen vijfentwintig jaar veel op voor hoogwaterveiligheid, delfstofwinning, recreatie en natuur langs onze rivieren. Als gevolg van klimaatverandering staat Nederland opnieuw voor grote opgaven. Een lange termijn- en integrale aanpak is nodig om meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren waardoor natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

De NGO Coalitie Rivieren Natuurlijk presenteerde eind 2017 een nieuwe visie; Ruimte voor Levende Rivieren. De afgelopen twee jaar is de samenwerking opgezocht met verschillende sectoren (scheepvaart, delfstofwinning, landbouw, hoogwaterveiligheid, recreatie en woningbouw) om gezamenlijk te kijken hoe deze visie concreet in te vullen, welke functiecombinaties mogelijk en gewenst zijn en welke ruimtelijke ingrepen en ontwerpprincipes daarvoor nodig zijn.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neemt op 27 november de geconcretiseerde plannen in de vorm van ambitiekaarten en uitgewerkte concepten van functiecombinaties in ontvangst. Aanmelden kan via  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lancering-plan-ruimte-voor-levende-rivieren-81314970265 . Vooraf aanmelden en identificatie bij aankomst verplicht.

 

Programma
8:30 uur – 9:00 uur: Inloop

9:00 uur – 9:30 uur: aanbieding Plan Ruimte voor Levende Rivieren aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat door Kirsten Schuijt (CEO Wereld Natuur Fonds)

& reflectie door Dominic Schrijer (voorzitter BLN Schuttevaer)

9:30 uur – 10:00 uur: Koffiepauze

10:00 uur – 11:00 uur: Speeddaten – hoe gaan we nu verder en met wie?

 

 

Volgend agendaitem
Vorig agendaitem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Zaalnummer 02.D.075

Agenda

Hiswa te Water 2023

30 augustus - 03 september