Platformbijeenkomst mobiel erfgoed

22 oktober 2019

Tweemaal per jaar faciliteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst van het platform over mobiel erfgoed. Hier wisselen betrokkenen uit het mobiel erfgoedveld en erfgoedprofessionals kennis en informatie uit, bespreken ze nieuwe ontwikkelingen en discussiëren over nieuwe inzichten.

Op de bijeenkomsten spreken we over de zorg voor en het gebruik van het mobiele erfgoed en de ontwikkelingen binnen de mobiele-erfgoedsector. Behoud en beheer van het mobiel erfgoed, de zorg voor de mobiele collectie Nederland en de betekenis van mobiel erfgoed voor de Nederlandse samenleving vormen het uitgangspunt.

Thematische bijeenkomsten

Voor elke bijeenkomst van het platform Mobiel erfgoed stelt de programmacommissie een of meer thema’s vast. De actualiteit van de ontwikkelingen in de erfgoedzorg speelt daarbij een grote rol. Thema’s en onderwerpen kunnen aan de commissie worden voorgelegd in een mail aan de secretaris.

De programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het mobiel erfgoedveld. Zij worden voorgedragen door het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). De RCE verzorgt het secretariaat en de coördinatie. De programmacommissie 2019 bestaat uit Ben Boortman en Kees Wielemaker (beiden MCN) en Arjen Kok (secretariaat, RCE).

Deelname aan het platform is gratis, aanmelden is wel gewenst. In de agenda van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed leest u binnenkort meer informatie over de inhoud. Daar vindt u ook het aanmeldformulier.

Agenda

Landelijke Zwemwaterdag 2024

16 april - 16 april

Hiswa te Water 2024

28 augustus - 01 september

Dutch Water Week 2024

25 mei - 02 juni