Scheepsmotoren Event 2020

25 maart
http://Scheepsmotoren%20Event%202020

Stage V, Green Deal, certificering, nabehandeling, alternatieve brandstoffen en emissiewetgeving – nu actueler dan ooit! Vraagstukken, probleemstellingen en uiteenlopende oplossingen die nu en in de nabije toekomst van grote invloed zijn op het fysieke hart van een schip. En hoe kan de binnenvaart de ambitieuze milieu- en klimaatdoelstellingen realiseren?

Vergroening in de binnenvaart is voor varende ondernemers onontkoombaar. De sector koerst richting ‘zero emission’. We zijn al heel schoon, maar de uitstoot van schadelijke stoffen moet verder terug. Op termijn zelfs naar nul. Dat vraagt veel van varende ondernemers en reders: kennis en inzicht voor het realiseren van de meest duurzame oplossing aan boord, die ook nog eens past bij de eigen bedrijfsvoering en exploitatie. Het Scheepsmotoren Event 2020 informeert u over de stand van de techniek en helpt bij het maken van verantwoorde keuzes.

Bekijk het hele programma op de website van het Scheepsmotoren Event 2020.

Volgend agendaitem
Vorig agendaitem

Duurzaamheidsfabriek Dordrecht
Leerparkpromenade 50
3312 KW Dordrecht

Agenda

Hiswa te Water 2023

30 augustus - 03 september