Seminar: D.R.I.V.E - de bouw van een biocomposiet fietsbrug

http://composiet-Fietsbrug-Ritsumasyl
24 januari 2019

De provincie Fryslân slaat een innovatieve weg in met een biobased brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. De nieuwe fietsbrug vervangt de huidige brug over het Van Harinxmakanaal en faciliteert het veilig en comfortabel passeren van klasse Va schepen door het realiseren van een doorvaartbreedte van 17 meter. De brug is al een keer opgeknapt en aan vervanging toe vanwege het einde van de technische levensduur.

De opdracht was 17 meter biocomposiet. Hoe verliep het proces om tot een beweegbare, vrije overspanning van 22 meter te komen? En inclusief de aanbruggen zelfs tot 66 meter biocomposiet wegdek! Hoe is er omgegaan met het uitdagende uitgangspunt om de hernieuwbare grondstoffen vlas en hars de basis van ons product te laten zijn? Hoe was de samenwerking met het onderwijs bij het testen van ons nieuwe materiaal?

Tijdens het seminar op 7 maart 2019 in Leeuwarden vertellen de betrokken er alles over: de samenwerking in het Bouwteam, de rol van het onderwijs, de zoektocht naar het juiste biocomposiet en het out-of-the-Box-denken.

Lees meer op de website van Platform WOW – Seminar bouw biocomposiet fietsbrug Fryslân.

Lees ook het eerder verschenen artikel over de nieuwe fietsbrug.