Symposium – De Stand van de Waterrecreatie in Nederland 2022

17 juni - 17 juni
http://ogo-stand-van-de-waterrecreatie

— SAVE THE DATE: 17 juni 2022 —

Symposium – De Stand van de Waterrecreatie in Nederland 2022

In 2019 vond het symposium De Stand van de Waterrecreatie in Nederland voor het eerst plaats in Utrecht. Dit jaar wordt het symposium voor de tweede keer georganiseerd. Bent u als ondernemer, beleidsmaker, onderzoeker, beheerder, bestuurder, belangenbehartiger of op een andere manier betrokken bij het ontwikkelen van de mogelijkheden voor waterrecreatie en watersport? Dan weet u als geen ander dat actuele en betrouwbare data helpen om de juiste beslissingen te nemen of uw standpunt te bepalen. Op 17 juni 2022 bent u van harte welkom op het symposium. U kunt zich hier inschrijven.

Datum:            vrijdag 17 juni 2022

Tijd:                 10.00 – 16.30 uur

Locatie:          De Observant, Amersfoort

Wat gaat er gebeuren? 

Waterrecreatie Nederland en CELTH organiseren met medewerking van NBTC een landelijk symposium gewijd aan onderzoek over de waterrecreatie in Nederland. Het symposium gaat over:

 • Uitwisseling van uitkomsten van recente onderzoeken op het gebied van watersport, waterrecreatie en waterbeleving.
 • Input verzamelen voor de kennisagenda Monitoring Waterrecreatie en de financiering daarvan.
 • Bouwen aan een duurzaam kennisnetwerk waarin onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en waterrecreanten met elkaar ervaringen, data en kennis uitwisselen.

Het programma, een greep: 

 • Wat zijn de uitkomsten van het Watersportonderzoek 2021?
 • Wat gebeurt er momenteel aan waterrecreatie-onderzoek in Nederland, op welke plekken, wie voeren het uit en wat zijn de resultaten?
 • Welke nieuwe en innovatieve monitoringsmethoden zijn ontwikkeld of in de maak?
 • Aan welke relevante onderzoeken wordt gewerkt op het gebied van o.a. blauwe landschappen en klimaatadaptatie, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling?

Ook biedt het symposium:  

 • Interessante sprekers;
 • Tijd om elkaar te ontmoeten;
 • Gelegenheid om kennis te maken met andere onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders binnen de sector;
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende workshops.

Wie zijn wij?

Waterrecreatie Nederland is het landelijke kenniscentrum en netwerkorganisatie op het gebied van waterrecreatie in Nederland. Het doel van de stichting is het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland waarbij de focus ligt op de ontwikkeling en het beheer van het landelijke recreatieve vaarroute- netwerk, het vergroten van de veiligheid op het water en het verduurzamen van de waterrecreatie.

CELTH is het Centre of Expertise binnen het domein vrije tijd, toerisme en gastvrijheid. Het kenniscentrum is opgezet door Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. CELTH wil op nationaal en internationaal niveau marktpartijen, bestemmingen en industrie helpen bij het maken van keuzes voor bewuste duurzame ontwikkeling.

NBTC,  het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, is de nationale destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland. Op basis van relevante kennis en inzichten zorgt NBTC voor een nationale visie op toerisme en inspireert, verbindt en faciliteert steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland.

Kan ik mij alvast aanmelden?
U kunt zich alvast inschrijven via de volgende link: www.waterrecreatienederland.nl/symposium. Meldt u zich tijdig aan, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deelname aan het symposium kost €95 (excl. BTW).

Vorig agendaitem

De Observant, Amersfoort