Symposium Duurzaam Varen: Is de watersport klaar voor een duurzame toekomst

http://symposium-duurzaam-varen
30 augustus 2022

De Harlinger Watersportvereniging (HWSV) bestaat 90 jaar in 2022 en organiseert vanwege dit jubileum het Symposium Duurzaam Varen. In deze tijd waarin de zorg voor het klimaat en milieu van levensbelang is, zijn er ook in de watersport allerlei ontwikkelingen om recreëren op het water nu en in de toekomst duurzaam te maken.

Hoe lozen we het vuilwater op een verantwoorde manier en welke antifouling smeren we op de boot? Wat doe je met plastic afval? Wat gebeurt er met al die polyester weesboten, die onze sloten en kanalen verstoppen? En is emissieloos varen in de watersport iets voor de verre toekomst of varen we al over enkele jaren allemaal elektrisch of op waterstof? Wat is de stand van zaken voor wat betreft de technische ontwikkelingen op dit gebied? Welke obstakels zijn er nog? Hoe staat het met de regelgeving? En zijn we er als watersporter klaar voor? In dit symposium proberen sprekers en deelnemers antwoorden te vinden op deze vragen.

Elektrisch en fossielvrij varen

Er zijn tijdens het symposium workshops waarin verschillende aspecten van duurzaam varen aan de orde komen zoals elektrisch en fossielvrij varen, varen op waterstof, lozen van toiletwater, gebruik van antifouling en het groeiende aantal bootwrakken. Er zijn presentaties van onder andere de Maritieme Academie, Waterrecreatie Nederland, Stifting foar Elektrysk en Fossylfrij Farre Fryslân en de Stichting Jachtrecycling Nederland.

Dagvoorzitter Florian Dirkse

Inleider en dagvoorzitter is Florian Dirkse. Dirkse is zeezeiler en richtte samen met Boyan Slat de inmiddels wereldwijd opererende organisatie The Ocean Cleanup op, schrijver van het boek The Green Miles en tevens bekend van zijn rol als Kapitein Iglo in reclame voor Iglo-vissticks. Het symposium is op vrijdag 16 september 2022 vanaf 13.00 uur in de Maritieme Academie, Almenumerweg 1 te Harlingen. Het symposium is toegankelijk voor iedereen met interesse in watersport en varen. Aanmelden kan nog tot en met 10 september. De toegang is gratis.

Aanmelden kan via www.hwsv.frl/symposium en daar is ook meer informatie te vinden.

Agenda

Hiswa te Water 2024

28 augustus - 01 september