Waterrecreatie: een blik vooruit

07 februari
http://sloepen-recreatievaart

Platform WOW en Stichting Waterrecreatie Nederland organiseren jaarlijks een bijeenkomst in het teken van ‘Efficiënt en effectief vaarwegbeheer voor de recreatievaart’. DE nieuwe bijeenkomst die in samenwerking met Waterrecreatie Nederland en de provincie Noord-Holland georganiseerd wordt heeft als thema ‘Waterrecreatie: een blik vooruit’. Nederland staat aan de vooravond van een aantal belangrijke opgaven en transities op het gebied van demografie, verstedelijking, klimaat, energie en economie. Hoe zorgen we ervoor dat zowel de vaarwegbeheerder als de vaarweggebruiker kunnen inspelen op deze veranderingen?

Tijdens deze bijeenkomst worden met die vraag in gedachte, vier werksessies georganiseerd met de thema’s: effectieve en efficiënte landelijke en regionale overlegstructuren, benutten van digitalisering van de vaarwegen, versterking van de borging van vaarwegen in visies en verordeningen en veiligheid op het water. De uitkomsten van de werksessies worden meegenomen in de nieuw op te stellen BRTN 2020-2025 en in de volgende periode van Varen doe je Samen! 2020-2025.

Programma

9.00 uur: Inloop met koffie en thee

9.30 uur: Opening door mevrouw Marianne Heeremans, voorzitter Waterrecreatie Nederland

9.35 uur: Toekomstige opgaven in Nederland die invloed hebben op waterrecreatie

10.00 uur: Ronde 1 werksessies.

11.00 uur: Pauze

11.15 uur: Ronde 2 werksessies.

12.15 uur: Afsluiting met lunch

13.30 uur: Einde

Meer informatie over het programma en de inhoud van de werksessies vind u op de website van Platform WOW.

Volgend agendaitem
Vorig agendaitem

Provinciehuis Noord-Holland (Dreef 3, Haarlem)

Agenda

Hiswa te Water 2023

30 augustus - 03 september