Webinar 'Nederland weer vol met vis'

http://webinar-nederland-vol-met-vis.jpg
12 november 2020

Al 20 jaar werkt Nederland aan het herstel van de grote vismigratieroutes, en met succes. Denk bijvoorbeeld aan de Kier in het Haringvliet en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Dit zijn iconen voor Nederland en van internationale allure. Alle sluizen en gemalen langs de kust zijn inmiddels passeerbaar gemaakt. Beken en rivieren mogen weer stromen en worden hersteld en geschikt gemaakt voor de onderwater natuur. Soorten als paling, zalm, steur, elft, rivierprik, spiering, drie doornige stekelbaars en vele visetende vogels profiteren hiervan.

Reden voor een feestelijke bijeenkomst op 25 november 2020, waarin we terugblikken op successen en “lessons learned”, maar ook vooruitkijken. Waar staan we nu en hoe kunnen we verder voor de toekomst? Denk aan inspirerende sprekers, beeld en geluid en een discussieplatform. We hopen er met elkaar een mooie dag van te maken. Een dag waarbij we water- en natuurbeheerders, bedrijven, overheden, instituten en scholen dichterbij elkaar gaan brengen. De organisatie van het webinar is in handen van World Fish Migration FoundationHoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland.

We sturen alle deelnemers een week van tevoren het definitieve programma met alle tijden per email toe.

– 10:00 UUR: START PROGRAMMA

>Visie op Swimway Nederland en Rijnland open voor vis

Studio Rijnland – Interview Klaas van Eerden met Ir. Johan Osinga (Directeur – Generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied) en Rogier van der Sande (Dijkgraaf Hoogheemraadschap Rijnland en Voorzitter Unie van Waterschappen)

>Reporter Mike Dijkstra LIVE vanaf een interessante locatie

>Trailer nieuwe film – Verzorgd door Blik onder water

>Van stekelbaars tot rivier monsters: vismigratie van lokaal tot internationaal

Herman Wanningen (World Fish Migration Foundation) & Peter Paul Schollema (Waterschap Hunze & Aa’s)

>Rondje langs de velden via live interviews

Wat is er de afgelopen jaren zoal gebeurd in Nederland om vismigratie te bevorderen?

>De monding van de Rijn – majeure projecten in Nederland

Project Vismigratie Rivier door Wouter van der Heij (Waddenvereniging), Kier Haringvliet door Koen Workel (RWS)

>Koffiepauze – incl. muzikaal intermezzo

>Werken met coalities – de kracht van samenwerken. .

Onder andere komen aan bod: Noordzee Kanaal – Life IP deltanatuur – Ruim baan voor Vis N-NL – Kader Richtlijn Water Rijnwest

>Vismigratie door de ogen van de steur – de bredere kijk van de NGO’s op vismigratie

Door Stichting ARK en hun partners

>Paling Latijn

Live interview met beroepsvisser(s)

>Vragen uit het publiek (Q & A)

12:20-13:15: UUR LUNCHPAUZE MET FILM – (met het bord op schoot)

De nieuwe documentaire van Sportvisserij Nederland over werken aan vismigratie in Nederland wordt vertoond met Marco Kraal als host. Op wereld vismigratiedag was er een sneak preview.

13:15 UUR: START MIDDAG PROGRAMMA

>Spoedcursus vismigratie – “Ik weet het niet zeker, maar vraag me af of daar wel een vis langs komt….”

Iwan de Vries (adviseur en docent vismigratie en vispassages)

>Volg de vis: van net tot netwerk

Video over het gebruik van telemetrie in Nederland

>Het belang van grootschalige vismigratie onderzoeken in Nederland

Katja Philippart (NIOZ) – vanaf 0nderzoekscentrum Nederland, Waddencentrum vanaf de afsluitdijk bij de VMR

>Koffiepauze – incl. muzikaal intermezzo

>Power to the people – vrijwilligers

Martijn Schiphouwer (RAVON)

>Het effect van vismigratiemaatregelen op de visstand in Nederland

Tom Buijse (Deltares) & Leo Nagelkerke (Wageningen University)

>Feestelijke opening van een vispassage bij Waterschap Rivierenland i.s.m. Vislift

>Re-cap & Discussie

Gesprek met experts over de agenda voor de toekomst van vismigratie in Nederland

15:15 AFSLUITING

Aanmelden kan via deze link