10 gouden regels voor het IJsselmeergebied - Frits Palmboom

http://tien%20gouden%20regels%20IJsselmeergebied

De Van Eesteren leerstoel doet onderzoek naar de ruimtelijke kenmerken van het IJsselmeergebied, en formuleerde een aantal ‘gouden regels’, als handreikingen voor ruimtelijke ingrepen in het gebied. Hier worden ze kort maar krachtig gepresenteerd.

Ze vormen aansporingen om bepaalde karakteristieken te beschermen, behouden, versterken, ontwikkelen of te transformeren. De handreikingen zijn handzaam maar niet directief. Ze gelden in principe voor het hele IJsselmeergebied maar laten lokale differentiatie toe. Ze hebben een universele ondertoon maar dagen uit tot maatwerk.

De handreikingen vormen geen receptuur en leiden niet automatisch tot kwaliteit. Ze vormen een taal, in woord en beeld, een ‘nomenclatuur’, waarmee de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied en de mogelijke implicaties van nieuwe ontwikkelingen besproken en bediscussieerd kunnen worden.

 

Publicatie: 12 december 2019
Laatste update: 23 oktober 2023

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items