Actieagenda Binnenvaartvisie

De Actieagenda heeft de Rijksoverheid in overleg met de sector gemaakt en is een uitwerking in concrete acties van de Binnenvaartvisie, die minister Harbers in november 2022 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De acties kunnen in vier grote thema’s verdeeld worden:

  • Energietransitie 
  • Toekomstbestendige vaarwegen 
  • Ketenoptimalisatie   
  • Digitalisering 

Door middel van een Binnenvaarttafel is het doel om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor het uitvoeren van de actieagenda en de samenwerking te versterken. Aan de Binnenvaarttafel werkt een vertegenwoordiging van de binnenvaartsector en de overheid samen om de uitdagingen voor een toekomstbestendige binnenvaartsector in samenhang op te pakken.

Bekijk de Actieagenda.

© Foto boven Henk Bosch

Publicatie: 25 november 2023
Laatste update: 29 februari 2024

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items