Agenda IJsselmeergebied 2050

In de Agenda IJsselmeergebied 2020 – 2050 – Krachten bundelen voor het Blauwe hart – staan de afspraken tussen de betrokken vijf ministeries, vier provincies, 32 gemeenten, zes waterschappen, belangenverenigingen en bedrijfsleven.

Uitgangspunt is dat bij toekomstige projecten een verbinding wordt gelegd tussen ontwikkelingen in het water en op het daaromheen liggende land. Eerdere initiatieven zoals de Marker Wadden, de versterking van de Houtribdijk en de vismigratierivier in de Afsluitdijk zijn voorbeelden van de manier waarop verschillende belangen succesvol samengaan.

Lees ook het artikel “Instemmingsverklaring gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020 – 2050 getekend

Publicatie: 01 mei 2018
Laatste update: 27 oktober 2023
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items