Atlas Watersport en Waterrecreatie

http://atlas-waterrecreatie

Waterrecreatie Nederland heeft de ‘Atlas Waterrecreatie en Watersport’ ontwikkeld. De atlas maakt ruimtelijke-fysieke gegevens over de watersport en waterrecreatiesector en relevante andere domeinen beschikbaar zodat deze benut kunnen worden voor de ontwikkeling van watersport en waterrecreatie en de bredere bijdrage van deze sector.

Ruimtelijk-fysieke aspecten Nederland Waterland

Nederland staat bekend als Nederland Waterland. Hoeveel water is er precies, wat voor type wateren zijn er, wat is de waterkwaliteit en welke nautische infrastructuur is er? Op deze vragen wordt in de Atlas antwoord gegeven. Daarnaast zijn voor een groot aantal watersportvormen routenetwerken en voorzieningen in kaart gebracht.

Online atlas met (interactieve) kaarten

De Atlas Waterrecreatie en Watersport is online te raadplegen via de website van Waterrecreatie Nederland. Gezien de focus op ruimtelijke-fysieke data en informatie gaat is deze data en informatie vooral met (interactieve) kaarten in beeld gebracht. De atlas bevat statische en interactieve kaarten. In de kaartviewer kunnen de afzonderlijke kaarten met elkaar worden gecombineerd. Bijvoorbeeld een overzicht van type watersporten in bepaalde type wateren, nautische infrastructur of bijvoorbeeld cultuurhistorisch erfgoed.

Publicatie: 15 november 2022
Laatste update: 19 februari 2024
Organisatie: Waterrecreatie Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items