Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016 - 2021 - Rijkswaterstaat

http://Beheer--en-Ontwikkelplan-voor-de-Rijkswateren-Bprw-2016-2021-uitgelicht

Als beheerder van de rijkswateren en rijksvaarwegen is Rijkswaterstaat dagelijks bezig met onder meer het beheer en onderhoud van waterkeringen, sluizen, stuwen en bruggen. Hoe Rijkswaterstaat dat doet, staat in het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (BPRW).

Nieuw beheerplan

Vanaf 17 december 2015 is er een nieuw BPRW van kracht: het BPRW 2016-2021. In het plan is te lezen wat Rijkswaterstaat  de komende 6 jaar doet om:

  • Nederland te beschermen tegen het water
  • overtollig water af te voeren en watertekort te beperken
  • de waterkwaliteit te verbeteren
  • vlot en veilig verkeer over water mogelijk te maken
  • bij te dragen aan een duurzame leefomgeving

‘Het beheerplan geeft aan wat gebruikers van ons mogen verwachten.’

Jan Hendrik Dronkers , directeur-generaal Rijkswaterstaat

Uit de inleiding:

Nederland is gemaakt door het water. Sinds onze voorouders zich vestigden in de delta van Rijn, Maas en Schelde, houden Nederlanders zich bezig met waterveiligheid, waterkwaliteit en vervoer over water. Water is zo verankerd in onze genen, dat bescherming tegen overstromingen, drinkwater van goede kwaliteit en vervoer over water vanzelfsprekend lijken.

We staan er te weinig bij stil dat dit het resultaat is van eeuwen werken aan ons land en van voortdurende waakzaamheid. Een derde van ons land ligt onder de zeespiegel en twee derde is kwetsbaar voor overstromingen. We hebben dus veel te beschermen, maar ook veel te benutten. Onze rivieren zijn watersnelwegen, die dagelijks goederen van onze havens naar de rest van Europa vervoeren. En we hebben elke dag zoetwater nodig om te drinken, voor landbouw, industrie en energievoorziening en voor natuur en recreatie.

Om dat allemaal mogelijk te maken beheert en onderhoudt Rijkswaterstaat 90.310 km2 oppervlaktewater, 6.972 kilometer vaarwegen, 681 kilometer dijken en dammen, 316 bruggen, 170 kilometer strekdammen, 133 radarposten, 131 schutsluiskolken, 16 vistrappen, 10 stuwen, 5 stormvloedkeringen, enzovoort. In dit beheer- en ontwikkelplan staat hoe Rijkswaterstaat de komende zes jaar invulling geeft aan het beheer en onderhoud van al deze infrastructuur en het combineren van de verschillende gebruiksfuncties van het water. Van het Waddengebied tot de Zuidwestelijke Delta en van de Noordzee tot rivieren en kanalen.

Daar hoort natuurlijk goede afstemming bij tussen gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, natuurbeheerders, kennisinstellingen, scheepvaartorganisaties en alle andere gebruikers van het water. Overheden en belanghebbenden werken immers meer en meer samen aan de ruimtelijke kwaliteit en aan een duurzame leefomgeving.

In een klein, druk en dynamisch land zijn slimme combinaties en innovatieve oplossingen nodig om verschillende belangen te combineren. Het beheer en onderhoud van de rijkswateren is één van die belangen. In grote programma’s als Ruimte voor de Rivier en het Deltaprogramma laten betrokken partijen elke dag zien dat daarin de kracht van onze lange geschiedenis met het water schuilt. We moeten zulke innovatieve oplossingen blijven bedenken om samen te leven met het water en de ruimtelijke kwaliteit verder te verbeteren. Daar staan we ook in het buitenland om bekend. Ook daarvan staan in dit plan mooie voorbeelden. (Melanie Schultz van Haegen, toenmalig Minister van Infrastructuur en Milieu)

Publicatie: 17 december 2015
Laatste update: 26 oktober 2023
Organisatie: Rijkswaterstaat

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items