Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028

http://beleidsnota-gastvrij-fryslan-2028-cover.jpg

(Uit de inleiding:)

Slimme groei; het is hét begrip waar de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 om draait. Meer groeien, maar op een slimme manier zodat heel Fryslân profiteert van toerisme. Dat is onze missie! Deze nota gaat over het uit te voeren beleid rond het thema Recreatie & Toerisme. De visie Waterrecreatie, zoals deze op 27 februari 2019 door Provinciale Staten is vastgesteld, is in deze nota verwerkt.

 

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl