Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028

http://beleidsnota-gastvrij-fryslan-2028-cover.jpg

Uit de inleiding:

Slimme groei; het is hét begrip waar de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 om draait. Meer groeien, maar op een slimme manier zodat heel Fryslân profiteert van toerisme. Dat is onze missie! Deze nota gaat over het uit te voeren beleid rond het thema Recreatie & Toerisme. De visie Waterrecreatie, zoals deze op 27 februari 2019 door Provinciale Staten is vastgesteld, is in deze nota verwerkt.

 

Publicatie: 22 april 2020
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: Provincie Fryslân

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items