Belevingsonderzoek Langsdammen Waal

http://Belevingsonderzoek%20Langsdammen%20Waal

In 2015 zijn de kribben in de twee binnenbochten van de Waal op het traject Wamel-Ophemert vervangen door langsdammen. Een langsdam ligt parallel aan de stroomrichting en deelt de rivier op in een brede hoofdgeul en een oevergeul.

Landschappelijke verandering

Dit is een grote landschappelijke verandering voor mensen die in het gebied wonen, werken of recreëren. In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: Hoe beleven bewoners, recreanten en binnenvaartschippers de komst van de langsdammen in het rivierengebied?

Belevingsonderzoek is een manier om percepties en voorkeuren van burgers inzichtelijk te maken. Belangrijke thema’s in dit onderzoek zijn natuur en recreatie, veilig wonen en varen, en vertrouwen. In 2014 en 2016 zijn enquêtes ingevuld door inwoners van Ophemert, Wamel, Dreumel en Tiel, recreanten (sportvissers en recreatievaarders) en binnenvaartschippers. Lees meer in het rapport.