Branchenorm voor inspectie en onderhoud van Rondhouten

De Branchenorm Rondhouten is de eerste in een reeks die ontwikkeld werd door het Platform Veiligheid Chartervaart. De rondhouten-norm beoogt een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Beschreven wordt waar het eerste verzwakking zal optreden, hoe de zwakke plekken te herkennen zijn, hoe ze moeten worden beoordeeld, welke actie vervolgens nodig is en wanneer de hulp van een expert ingeroepen moet worden. De branchenormen geven belangrijke aanwijzingen ook voor het onderhoud.

Uit de inleiding:

Goed onderhoud aan rondhouten en regelmatige controle van de staat van het materiaal is van groot belang voor de veiligheid van alle opvarenden. De eigenaar en de schipper zijn daarvoor verantwoordelijk. De inspectie door keurende instanties is slechts een momentopname en moet gezien worden als een aanvulling op het werk van de bemanning. Het controlesysteem kan per schip en per onderdeel verschillen. De intensiteit van de controles moet worden aangepast als de bevindingen dat verlangen.

Zie ook het bijbehorende nieuwsartikel: Minister Van Nieuwenhuizen neemt eerste branchenorm voor rondhouten in ontvangst

Publicatie: 24 september 2018
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: Platform Veiligheid Chartervaart, bestaande uit BBZ, keurende instanties BSC, NBKB en RH, Enkhuizer Zeevaartschool

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items