BRTN Melder

http://brtn-melder-screenshot.jpg

Het basisrecreatietoervaartnet (BRTN) is het landelijke basisnetwerk van recreatieve vaarwegen in Nederland. De classificatie van deze vaarwegen wordt landelijk vastgelegd in bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaartnet Nederland. Daarnaast wordt de BRTN-classificatie geborgd in landelijk en provinciaal beleid en provinciale verordeningen. Lees meer over het BRTN.

Via de BRTN melder kunt u (beoogde) beleidsontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen, wijzigingen in regelgeving en wijzigingen in bedieningsregimes die de classificatie, beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken melden. Dit kunnen ontwikkelingen op landelijk, regionaal of lokaal niveau zijn. Dit soort meldingen kunnen via de BRTN Melder worden doorgegeven. Aan de hand van uw melding kijken wij wat benodigde vervolgacties zijn, mogelijk in samenwerking met u en andere betrokkenen.

Bekijk
BRTN Melder
Publicatie: 27 augustus 2020
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: Waterrecreatie Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items