Concepthandreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water

Deze concepthandreiking Waterevenementen is een eerste aanzet en zal waarschijnlijk niet volledig en uitputtend zijn. In 2018 is het de opzet om deze te gebruiken en te verbeteren. Op- en/of aanmerkingen, verbeteringen of andere punten kunt u kenbaar maken aan STOWA. Deze worden zo goed mogelijk in een nieuwe versie eind 2018 meegenomen.

Meer weten?

Meer informatie: imke.leenen@stowa.nl