De BRTN Ruimtelijk-Fysiek (uit BRTN Monitoring 2017 – Basisrapportage)

http://brtn%20ruimtelijk-fysiek

De BRTN Monitoring Basisrapportage (2017) is een eerste inventarisatie van de beschikbare data (stand van zaken) rond de doorgaande vaarwegen die zijn opgenomen in het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). Tevens geeft de rapportage aanbevelingen voor vervolgmonitoring.

Deze basisrapportage heeft betrekking op de vaarwegen met classificatie A t/m D. De kleine waterrecreatie, waaronder de sloepen, is (vooralsnog) buiten deze basisrapportage gehouden.

BRTN Ruimtelijk Fysiek

De Basisrapportage is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die weer gebaseerd zijn op de inhoudsopgave van de Basisvisie 2015 – 2020. Het onderdeel BRTN Ruimtelijk-Fysiek geeft, zoals de naam al zegt, informatie over ruimtelijk-fysieke aspecten van het Basis Recreatie Toervaartnet. Ook zijn de sluizen, bruggen, havens en openbare aanlegplaatsen uit het VIN (Vaarweg Informatie Nederland) weergegeven. Tenslotte is de Europese CEMT-klasse voor recreatievaart toegevoegd en de verbindingen van onze vaarwegen met onze buurlanden.

Bekijk BRTN Ruimtelijk Fysiek in een interactieve viewer

Publicatie: 08 oktober 2019
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: Waterrecreatie Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items