De juiste koers voor de Grevelingen – visie sector waterrecreatie

http://de-juiste-koers-grevelingen-visie-waterrecreatie-cover

De Grevelingen is geliefd als gebied voor waterrecreatie. Maar de kwaliteiten staan onder druk. Ontwikkelingen en andere gebruikers zorgen voor steeds meer tegenwind. De mogelijkheden voor de waterrecreatie naar de toekomst worden beperkt. De sector maakt zich zorgen en wordt niet altijd goed gehoord binnen de afweging van belangen. De jachthavens en verhuurders hebben de handen ineen geslagen, verenigingen én bedrijven samen, om hún visie op de toekomst van de Grevelingen uit te werken.

De belangenorganisatie Hiswa-Recron en het Watersportverbond, 8 watersportverenigingen, 3 commerciële jachthavens en 2 surf- en zeilscholen werkten samen aan de visie die voor u ligt. Projectbureau Vrolijks werkte de visie verder uit. De waterrecreatie verandert. De opstellers van deze visie willen mee veranderen en behouden wat goed is. Dat kunnen we niet alleen. Samen lukt dat wel! De juiste koers voor de Grevelingen.