De Klimaatschuit: klimaatadaptatie met inspiratie uit het verleden

Om de Nederlandse delta leefbaar te houden, ook nu extreme regenbuien en periodes van droogte steeds vaker voorkomen, zullen er aanpassingen nodig zijn. Voor het beter bestand zijn tegen deze klimaatveranderingen komt er inspiratie uit het Nederlandse erfgoed; namelijk trekvaarten.  

Een trekvaart is een gegraven waterweg waarover vroeger de zogeheten trekschuiten over gingen. De trekvaarten werden ingezet als scheepsvaartroute waarbij men niet afhankelijk was van de wind. Er liep naast de trekvaarten namelijk een jaagpad waarop paarden liepen die de trekschuit voorttrokken. 

In het kader van de erfgoedlijn trekvaarten, werd in opdracht van de provincie Zuid-Holland de toekomstwaarde van de trekvaarten onderzocht. Erik Mostert, docent en onderzoeker Watermanagement bij de TU Delft, voerde dit onderzoek uit. Het stuk wat naar aanleiding van het onderzoek werd gepubliceerd, is onder dit artikel te vinden.  

Naast de trekvaarten is er een scenario bedacht voor het aanleggen van het Bentmeer, net ten oosten van Zoetermeer. In dit scenario kan 26,5 miljoen kubieke meter water worden geborgen als extra bron van zoetwater tijdens droogtes. Deze aanleg kan weer kansen creëren voorrecreatie en natuurontwikkeling. En langs de de nieuwe vaarwegen, die een verbinding vormen naar de Oude Rijn en de Rotte, worden er trekschuiten voortgetrokken om educatie reflectie te bieden over de geschiedenis van het gebied. 

Drie oplossingsrichtingen

Het onderzoek verkende verschillende scenario’s en strategieën om met de klimaatverandering in Zuid-Holland om te kunnen gaan. Onderdeel hiervan is de herinrichting van de Benthuizer Noordpolder. Hierin is bijvoorbeeld rekening gehouden met extra waterberging, omdat de capaciteit van de huidige poldergemalen niet volstaat om extra wateroverlast te voorkomen. 

 Uiteindelijk zijn er drie oplossingsrichtingen uit het onderzoek gekomen. Bij elk van deze richting is geconstateerd dat er behoefte is aan extra waterberging. Dit hangt vooral samen met de toename van extreme regenval en de niet veranderde capaciteit van de gemalen.   

Lees het volledige rapport van de TU Delft.

© afbeelding: Studio Stephan Timmers  

Publicatie: 05 februari 2024
Laatste update: 05 februari 2024
Auteur: Erik Mostert
Organisatie: TU Delft

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items