De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee

Dat rapport, uitgebracht in december 2023 geeft een overzicht van de doelen, verplichtingen en verboden die voortvloeien uit voor de Waddenzee geldende internationale verdragen en Europese richtlijnen op het gebied van natuur en water.

Publicatie: 01 november 2023
Laatste update: 16 januari 2024
Auteur: K. Bastmeijer, L.Boerema, H.K. Gilissen, F. Kistenkas, L. Miltenburg, M. van Rijswick, A. Trouwborst, J.Verschuuren, W. Zwiers

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items