Factsheet: ‘De roeisport in Nederland’

http://knrb-roeibond-bestuur-waterrecreatie

De commissie Roeiwateren van de KNRB heeft in samenwerking met Waterrecreatie Nederland een factsheet van de roeisport opgesteld. Hierin wordt de waarde van de roeisport in beeld gebracht en uitgebeeld waarom het voor betrokken instanties belangrijk is hiermee rekening te houden en de roeisport toekomstbestendig te maken.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl