Gemeente(n) aan het roer - Advies voor een aanvallende bestuurlijke benadering van de waterplantenproblematiek

Advies voor een aanvallende bestuurlijke benadering van de waterplantenproblematiek

Uit de inleiding:

Als watersporter en betrokken bij de beroepszeilchartervaart was het mij bekend dat er in het Marker- en IJmeer en de Randmeren sprake was van hinderlijke overlast door waterplanten. De situatie rondom Hoorn was aanvankelijk het meest in het (watersport) nieuws. Maar al jaren was bekend dat watersporters in het gehele Marker- en IJmeer en de Randmeren ook grote hinder van het fonteinkruid ondervinden.

Toen ik in maart 2018 waarnemend burgemeester van Huizen werd en daar kwam wonen en varen, schrok ik toch nog van de reacties van watersporters en inwoners over de ellende van het fonteinkruid, waarvan al sinds 2012 een explosieve toename plaatsvindt.

Eind mei van dat jaar kwamen wij buiten de geul met onze sloep vast te zitten in het fonteinkruid. Dan ervaar je zelf hoe vervelend en onveilig dat is. Gedurende het hele seizoen worden je vaarmogelijkheden enorm beperkt. Het verbaasde dan ook niet meer dat in de reacties en discussie over onze Kustvisie de problematiek van de waterplanten in het Gooimeer als grote, zo niet grootste belemmering voor de ontwikkeling van het Gooimeer en Huizen werd gezien.

Graag voldoe ik aan het verzoek van het college van B&W van Huizen om de mogelijkheden en het draagvlak voor een pilot met een structurele oplossing en verdieping voor onze kust te verkennen.

Daarvoor is veel informatie verzameld die u (deels) in de bijlage vindt.  Deze rapportage gaat over maaien en verdiepen, bestuurlijke organisatie en eindigt met het advies voor een aanvalsplan.

Publicatie: 31 oktober 2019
Laatste update: 27 oktober 2023
Auteur: Sicko Heldoorn
Organisatie: Gemeente Huizen

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items