Green and Blue spaces and Mental Health: New Evidence and Perspectives for Action

http://green-blue-spaces-mental-health-

Geestelijke gezondheid is een thema dat, mede door de coronapandemie, momenteel volop in de belangstelling staat.  De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft afgelopen jaar nieuw literatuuronderzoek gedaan naar de effecten van de groenblauwe ruimte in gebiedsontwikkeling in relatie tot de gezondheid van mensen. Het rapport concludeert dat er een algehele positieve relatie tussen groene en blauwe ruimtes en geestelijke gezondheid is.

Publicatie: 07 september 2021
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: World Health Organization Europe

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items