Heb Lef! Een visie op vernieuwing en verbinding in het sturen van water

http://Heb-lef-visie-op-het-watersysteem-uitgelicht-2015-1

‘Heb Lef’ is ontstaan uit de wens van de Unie Commissie Watersystemen om een toekomstbeeld op te stellen voor het watersysteembeheer. Die wens kwam voort uit zowel de bevindingen uit het Oeso-rapport “Watergovernance in de Netherlands: Fit for the Future” als het Unie Bestuursprogramma ‘Scherp aan de Wind vooruit!’.

Bestuursprogramma ‘Scherp aan de Wind vooruit!’.

Om invulling aan het toekomstbeeld te geven heeft Paul Spaan gesprekken gevoerd met de stakeholders. ‘Heb lef’ vormt de weerslag van die gesprekken. Het is de visie die de stakeholders geven op vernieuwing en verbinding in het sturen van Water. Aanvullend daarop is in deze uitgave de Unie-reactie op die visie opgenomen.

Dowloads
Heb Lef!
Publicatie: 01 oktober 2015
Laatste update: 26 oktober 2023
Auteur: Paul Spaan
Opdrachtgever: Unie Commissie Watersysteem
Organisatie: Unie van Waterschappen

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items