Historie: Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990

http://beleidsvisie-recreatietoervaartnet-1990

Als naslagwerk bieden we in de kennisbank ook historische documenten aan, zoals hierbij de Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland uit 1990.

Uit het voorwoord:

Deze BRTN 1990 betreft een actualisatie van de BRTN 1985 en vervangt deze laatste in zijn geheel. In de komende tijd zal deze beleidsvi­sie vertrekpunt zijn voor het te voeren beleid van rijk en provin­cies en voor het overleg met andere vaarwegbeheerders ter zake. Deze beleidsvisie is tot stand gekomen in nauwe samenspraak en onderlinge overeenstemming met het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond K.N.W.V. en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB als verte­genwoordigers van toervaarders en de HISWA als vertegenwoordiger van bij de watersport betrokken bedrijven.

Publicatie: 01 december 1990
Laatste update: 27 oktober 2023

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items