Integraal toekomstbeeld 'Schiezone als Habitat'

Het toekomstbeeld van de Schiezone is het resultaat van een proces waarin de gebiedspartijen op initiatief van de provincie Zuid-Holland hebben samengewerkt aan een integraal ruimtelijk toekomstbeeld voor 2030. Een ambitieus droombeeld en een basis voor verdere samenwerking, uitwerking en keuzes in het gebied.

De Schiezone maakt deel uit van het Landschapspark Zuidvleugel, het idee van een stadslandschap dat wordt opgespannen langs de historische waterlijnen in Zuid-Holland. Het gaat hierbij om de gehele Schie. Deze gaat zowel door het stedelijk gebied van Delft, Rotterdam en Schiedam, door de stadsrand zones en door het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland heen. De Schiezone heeft als doel een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Publicatie: 01 december 2021
Laatste update: 26 oktober 2023
Organisatie: OTO landscape architecture

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items