Landelijke omgevingsvisie van de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) – Leef je veilig uit op het water, respecteer mens en natuur

http://omgevingsvisie-nederlandse-kitesurfvereniging-cover

Uit de inleiding:

Nederland is een ideaal land voor kitesurfen. Er is volop water en wind aanwezig. In de politiek en de media worden deze elementen naar voren gehaald als kwaliteiten voor een ideaal woon- en vestigingsklimaat. We zijn ook een drukbevolkt en klein land, waardoor de mogelijkheden om veilig te kitesurfen in het gedrang komen. Het aantal kitesurflocaties is beperkt gebleven en kan de groei van de sport niet aan.

Om veilig te kunnen kitesurfen is ruimte in de natuur nodig. Kitesurfers zijn natuurliefhebbers, kennen de waarde ervan en respecteren natuurvertegenwoordigers. De NKV, wil samen met alle belangenpartijen en beleidsmakers kitesurfen in de natuur beter inpasbaar maken. Adequate kennis hierover is niet altijd aanwezig bij beleidsmakers. Daarom deze visie op kitesurfen in Nederland. Wij schetsen een toekomstperspectief en beschrijven hoe dit te kunnen bereiken. Het is onze wens dat de overheid onze visie meeneemt in haar beleid, omdat onze invloedssfeer zich uitstrekt tot tenminste 15.000 kitesurfende recreanten en natuurliefhebbers. De eerste stappen zijn gezet door de provincie NoordHolland en Flevoland. Zij hebben mede op ons verzoek het initiatief genomen een beleidsvisie op kitesurfen op de IJsselmeergebieden te maken.

Zie ook het nieuwsartikel over de publicatie van de Omgevingsvisie.

(Foto: NKV)

 

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl