Lessons Learned: Aanbevelingen en handvatten bij de ontwikkeling van natuur en waterrecreatie

http://Voorkant%20Lessons%20Learned%20praktijkvoorbeelden%20samenhang%20natuur%20en%20waterrecreatie

In de rapportage ‘Lessons Learned’ worden 13 projecten geanalyseerd. Doel van de rapportage is om aanbevelingen en handvatten te geven en over het samengaan van de ontwikkeling van waterrecreatie, (water)natuur en de ecologische waterkwaliteit.

Waterrecreatie Nederland heeft in opdracht van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) de rapportage ‘Lessons Learned’ opgesteld. Partijen in de waterrecreatiesector zijn vaak pas laat en/of indirect betrokken bij PAGW-projecten. Terwijl water en waterrecreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door de waterrecreatiesector vroeg bij de ontwikkeling van PAGW-projecten te betrekken, vergroot het niet alleen de kans dat (water)natuur en waterrecreatie elkaar niet in de weg zitten, maar ook dat het elkaar kan versterken. Deze lessen zijn zowel van belang voor PAGW, maar ook andere projecten waar natuur en recreatie samen komen.

Dertien praktijkvoorbeelden

De dertien geanalyseerde praktijkvoorbeelden zijn: De Kreupel, De Zandmotor, Donkerte van de Wadden, Friese Merenproject, Grensmaas, Groene Kruispunt Nuldernauw, Herinrichting Eendragtspolder, Marker Wadden, Noordwaard Biesbosch, Samenwerkingsovereenkomst waterplanten, Tiengemeten, Vechtpark Hardenberg en Waterdunen.

Lees de volledige rapportage ‘Lessons Learned’.

Publicatie: 09 januari 2024
Laatste update: 29 februari 2024
Opdrachtgever: Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)
Organisatie: Waterrecreatie Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items