Literatuurstudie over verstoringsgevoeligheid vogels

Met het stijgende aantal mensen in het kleine Nederland, neemt de recreatiedruk in onze natuurgebieden gestaag toe. Dit effect wordt nog versterkt door de gestaag toenemende verstedelijking, waardoor een steeds groter aantal mensen op een steeds kleiner wordend oppervlak aan buitengebied haar ontspanning probeert te vinden. Voor natuurbeschermers is dit een lastig dilemma. Enerzijds is natuurbeleving belangrijk voor iedereen, en niet minder voor de natuur zelf die er indirect baat bij heeft wanneer mensen haar kennen en waarderen. Anderzijds heeft de hoge recreatiedruk invloed op vogelpopulaties.

In dit rapport geeft de Vogelbescherming een geactualiseerd overzicht van de kennis over effecten die recreatie heeft op vogels, en van de maatregelen die ingezet kunnen worden om deze effecten te beperken. Op basis van de literatuur en deskundigenoordeel zijn inzichten in effecten toegepast op
de Nederlandse biotopen en soorten.

 

Publicatie: 31 maart 2022
Laatste update: 26 oktober 2023
Auteur: Karen Krijgsveld, Britt Klaassen, Jan van der Winden
Organisatie: Vogelbescherming Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items