Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie

http://Maatschappelijke-waarde-van-toerisme-en-recreatie-rapport-2021-Gastvrij-Nederland-en-CELTH

Wat zou de Nederlandse samenleving verliezen wanneer Toerisme en Recreatie niet overeind blijft en wat is er nodig om haar maatschappelijke waarde te behouden en, liever nog, die waarde te vergroten? Gastvrij Nederland vroeg aan CELTH, het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality van Breda University of Applied  Sciences, HZ University of Applied Sciences en NHL Stenden University of  Applied Sciences, die vraag te beantwoorden.

 

Meer weten?

Dit is een uitgave van Centre of expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) in opdracht van Gastvrij Nederland.