Manifest Ruimte voor Levende Rivieren

Uit de inleiding: 

Er liggen grote kansen in ons rivierengebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas om de riviernatuur grootschalig te herstellen en ons land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk geeft dit een enorme impuls aan de recreatiemogelijkheden en kwaliteit van de leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Dat is nu nodig want:

  • Het huidige sobere en doelmatige hoogwater- en rivierbeheer gaat ten koste van de natuur en leidt niet tot het noodzakelijke natuurherstel. Mogelijk leidt dat ook tot een nieuw ‘juridisch slot’ op Nederland net als met de stikstofcrisis.
  • De behoefte aan meer ruimte voor recreatie is groot en groeit en dat zet de bestaande natuur onder druk en raakt mensen hun gezondheid en welbevinden en levert extra druk op ons zorgsysteem.

Grootschalig natuurherstel in het rivierengebied kan hier balans in brengen; zowel het natuurherstel realiseren als voorzien in de behoefte aan ruimte voor recreatie. Dit kan in synergie met de opgaven voor waterveiligheid, bevaarbaarheid en zoetwatervoorziening. Er zijn ook volop mogelijkheden om dit in samenhang met de transitie van ons voedselsysteem te doen en een belangrijke rol voor natuurpositieve agrariërs, andere landeigenaren en cultuurlandschappen te behouden. Allemaal uitdagingen waarvoor Nederland de komende decennia sowieso op de schop gaat. Nu is dus de kans om al die opgaven in samenhang op te pakken en te kiezen voor een echt toekomstbestendige aanpak.

Daarom roepen wij bestuurders en politici van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten op om:

  • De opgaven voor natuur en recreatie expliciet en royaal mee te nemen in alle onderdelen van het Programma Integraal Riviermanagement en ander relevant beleid.
  • De nieuwe en andere manier van samenwerken aan de rivier, die met dit programma start, vol te benutten om de huidige vooral op veiligheid en bevaarbaarheid gerichte praktijk te ontstijgen.
Publicatie: 01 november 2023
Laatste update: 10 april 2024
Organisatie: ANWB, ARK, Drinkable Rivers, Dijkwacht Buren, Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland, Sportvisserij Nederland, Natuur en Milieufederaties Gelderland, Limburg en Overijsssel, Natuurmonumenten, Landschappen NL

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items