Maritieme-, Arbeidsmarkt- en Haven Monitor 2023

Jaarlijks laat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afzonderlijk onderzoek doen naar de sociaal-economische effecten van de Nederlandse (zee)havens en maritieme cluster. Dit rapport bundelt de Maritieme Monitor, de Maritieme Arbeidsmarktmonitor en de Havenmonitor. De belangrijkste indicatoren die aan bod komen, hebben betrekking op de werkgelegenheid, de toegevoegde waarde en de omzet. Eén van de clusters die is onderzocht is de jachtbouw/watersportindustrie.

Publicatie: 31 december 2023
Laatste update: 16 januari 2024
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatie: Ecorys en Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek)

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items