Marketing Roadmap Hollandse Plassen

http://marketing-roadmap-hollandse-plassen-1

Meer bezoekers kennis laten maken met de Hollandse Plassen, dit is de missie van het Ondernemers Platform Hollandse Plassen (OPHP). De wateren in dit gebied zijn stuk voor stuk sterke merken met een grote variëteit aan activiteiten en faciliteiten en bovenal een rijke cultuurhistorie. Lokaal wordt hard gewerkt aan promotie en ontsluiting van het gebied. Het OPHP wil namens lokale initiatiefnemers één geluid laten horen bij grotere overheden, stakeholders en fondsen. Dit geluid is verwoord en verbeeld in deze marketing roadmap.

Marketing roadmap Hollandse Plassen

De marketing roadmap moet worden gelezen als een ambitie welke mede richting kan bieden aan de ontwikkeling van aanbod, bereikbaarheid, beleid en promotie. Enerzijds vormt het een routekaart voor alle lokale bedrijven en overheden, anderzijds is het een verbindende factor tussen het OPHP en andere stakeholders. Zij kunnen op basis van deze roadmap prioriteiten en doelen stellen, haalbaarheidsonderzoek laten doen en taken verdelen om zo een bijdrage te leveren aan de groei van recreatie in het gebied.

Onder begeleiding van Bureau Bolwerk marketing communicatie en Kamer van Koophandel Den Haag en Amsterdam werkten ondernemers gezamenlijk aan de merkidentiteit en marketingroadmap voor de Hollandse Plassen. Deze roadmap is een gestructureerde weergave van hun ideeën, geredeneerd vanuit de wensen van de bezoeker.

Publicatie: 01 september 2014
Laatste update: 26 oktober 2023
Auteur: Bureau Bolwerk
Opdrachtgever: Kamers van Koophandel Amsterdam en Den Haag en OndernemersPlatform Hollandse Plassen

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items