Meer ruimte voor recreatie - Verkenning nationaal toekomstig recreatietekort

Er zijn zorgen over het groeiend tekort aan recreatieruimte. Uit onderzoek dat de ANWB liet uitvoeren blijkt dat de groene ruimte per inwoner sinds 1900 met 80% is verminderd. Deze situatie zal in de toekomst nog nijpender worden als gevolg van de groeiende bevolking en toename van het toerisme.

Het rapport ‘Meer ruimte voor recreatie – Verkenning nationaal toekomstig recreatietekort’ is opgesteld door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in opdracht van de ANWB. Het doel van de studie is om te komen tot een bepaling van een landelijk toekomstig tekort aan groene recreatieruimte. Hiervoor zijn bestaande normen op een rij gezet en is vervolgens doorgerend wat er naar de toekomst toe voor extra ruimte nodig is om in de behoefte van het toenemend aantal inwoners te kunnen voorzien.

Lees meer over het onderzoek en de uitkomsten in het rapport.

 

Publicatie: 01 april 2023
Laatste update: 03 januari 2024
Auteur: T. Lycklama á Nijeholt, S. Meekes
Opdrachtgever: ANWB
Organisatie: Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items