Nationale Data Strategie voor toerisme en recreatie (2024-2027) 

http://Cover%20Nationale%20Data%20Strategie

De Landelijke Data Alliantie heeft een nieuwe strategie gepubliceerd genaamd Nationale Data Strategie. Deze strategie zal voor de komende jaren (2024-2027) richting geven aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector. 

De Nationale Datastrategie is opgebouwd uit vijf lijnen: goede basisdata, aandacht voor innovatie, organisatie & financiering, netwerksamenwerking en van data naar inzichten naar implementatie. 

De strategie is tot stand gekomen door samenwerking van diverse netwerken. Het kernteam bestond uit het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarnaast zijn andere leden van de programmaraad en uit het netwerk van de Landelijke Data Alliantie betrokken geweest bij de totstandkoming, te noemen: Destinatie Nederland, Destinatie- en citymarketing organisaties (DMO’s en CMO’s) en de provincies.

© Foto op voorkant gemaakt door Merel Tuk

Publicatie: 10 oktober 2023
Laatste update: 26 oktober 2023
Organisatie: Landelijke Data Alliantie

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items