Nautische jaarcijfers Rotterdamse haven 2023

Port of Rotterdam heeft onlangs de nautische jaarcijfers van 2023 gepubliceerd. Het afgelopen jaar bleek een veilig jaar met minder schepen en geen ernstige ongelukken. Verder wil de havenmeester een ‘fietspad’ op de Nieuwe Maas en staan duurzaamheidsambities in 2024 centraal.

Aandacht voor incidenten pleziervaart

(Rijks)havenmeester René de Vries kijkt terug op een veilig jaar, maar het aantal incidenten met de passagiers- en pleziervaart blijft een aandachtspunt. De Vries omarmde de recente aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de meest kwetsbare gebruikers van de haven – passagiersvaart en pleziervaart – extra te beschermen. Verder is hij een voorstander van een aparte nevengeul op de Nieuwe Maas (ook wel ‘fietspad’ in de volksmond) waar de recreatievaart gebruik van kan maken. De Vries zegt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierover in gesprek te zijn.

Cijfers en veiligheid

Het afgelopen jaar daalde het aantal bezoekende schepen aanzienlijk. Van 29.029 naar 27.886 zeeschepen en van 97.459 naar 89.183 binnenvaartschepen. Verder rapporteert het havenbedrijf geen ernstige ongevallen, hoewel het aantal andere ongevallen steeg van 147 naar 159. Desondanks kreeg de haven een index van 7,51 ten opzichte van een 6,39 in 2022 op de Nautische Safety Index. Deze index geeft de mate van veiligheid aan.

Vooruitblik 2024

De havenmeester ondersteunt de duurzaamheidsambities van de gemeente Rotterdam en zet dit jaar in op de energietransitie. In het stadscentrum wordt vooral langs het Noordereiland en de Maashaven walstroom goed gebruikt. Met walstroom wordt aangeduid dat het schip gebruikt maakt van het elektriciteitsnet van de wal. Hierdoor hoeft een schip in de haven niet een (diesel)motor te laten draaien, wat onnodig milieubelastend is.

In de havens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Moerdijk en Dordrecht kunnen zeeschepen scheepsafval inleveren op afvalpunten. Onlangs wijzigde havenbedrijf Rotterdam de afgifteplicht. Deze geldt nu voor alle scheepsafvalstoffen. De afgifte van vuilnis wordt zo gestimuleerd.

Lees meer jaarcijfers van de Rotterdamse haven.

© Foto boven Kees Torn (via Port of Rotterdam)

Publicatie: 09 februari 2024
Laatste update: 09 februari 2024

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items