Nederlandse Maritieme cluster Monitor 2018

http://maritieme-monitor-2018-omslag

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor de Nederlandse maritieme cluster. De maritieme cluster beslaat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore, binnenvaart, waterbouw, havens, marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

Het onderzoek betreft een analyse van de economische en arbeidsmarktsituatie voor het jaar 2017 en de ontwikkelingen over de jaren 2006-2017 voor de cluster. In tegenstelling tot de Maritieme Monitor van vorig jaar is de opzet van voorliggende monitor beperkter van opzet; zo wordt er bijvoorbeeld geen inzicht gegeven in de geografische spreiding van bedrijven en worden ontwikkelingen in sectoren minder diepgaand beschreven. Ook hebben er geen interviews met de brancheorganisaties plaatsgevonden. De rapportage is hierdoor minder uitgebreid.

Samengevat

Samengevat bedroeg de totale directe en indirecte omzet van de maritieme sector in 2017 €55,1 miljard. De totale directe toegevoegde waarde bedroeg €18,5 miljard, daarnaast werd in 2017 €4,3 miljard aan indirecte toegevoegde waarde gecreëerd; een totaal van €22,8 miljard. Daarmee draagt de maritieme sector 3,1% bij aan het totale Nederlandse BBP (2016: 3,3%). In 2017 waren grofweg 260.000 professionals in het maritieme ecosysteem aan het werk (2016: 166.000); dat komt op 2,85% van de Nederlandse beroepsbevolking (2016: 2,9%).

Publicatie: 01 oktober 2018
Laatste update: 27 oktober 2023
Auteur: Marten van den Bossche, Marjan van Schijndel, Onno de Jong, Rick Janse, Menno Wester
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Organisatie: Ecorys, Stichting Nederland Maritiem Land

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items