Nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie - Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

http://Nota%20Recreatief%20medegebruik,%20landschap%20en%20cultuurhistorie

‘Water is ook om van te genieten!’. Dat is de boodschap die Waterschap Amstel Gooi en Vecht uitdraagt in het Waterbeheerplan 2010-2015. AGV heeft daarbij een wensbeeld voor 2027 voor ogen, waarbij AGV genieten van water waar mogelijk wil faciliteren. De behoefte aan recreatie op, aan en in het water zal de komende jaren naar verwachting groeien. Het waterschap vindt het een belangrijke maatschappelijke neventaak om tegemoet
te komen aan die groeiende behoefte. Beleving en het genieten van water dragen ook bij aan begrip en draagvlak voor de kerntaken van het waterschap: het zorgen voor een veilig en gezond watersysteem en daarnaast voor het uitvoeren van vaarweg- en nautisch beheer.

De speelruimte van AGV voor recreatie, cultuurhistorie en landschap, wordt bepaald door de verantwoordelijkheid van AGV voor deze zaken, en het beschikbare budget. Beiden zijn beperkt. De kunst is dan ook om kansen te grijpen als ze zich voordoen, slim te combineren en samen te werken met andere partijen. AGV wil daarbij doorgaan op de al eerder ingeslagenweg. Dat wil zeggen:

• Kansen onderzoeken en benutten om, binnen de kerntaken van het
waterschap, (mee) te werken aan maatregelen op het gebied van recreatief
medegebruik, cultuurhistorie en landschap;
• Meewerken en/of -betalen aan passende initiatieven van derden;
• Meedenken in landelijke en regionale platforms;
• Communicatie.

Deze nota bevat uitgangspunten en criteria voor het nemen van besluiten over maatregelen op het gebied van recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie. Het beleid past binnen de doelstellingen van de Waterwet.

Publicatie: 15 december 2011
Laatste update: 26 oktober 2023
Organisatie: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items