Oosterscheldevisie 2018 – 2024: De Oosterschelde pakt door

http://oosterscheldevisie2018-2024

(uit de inleiding)

Het Oosterscheldegebied is het resultaat van een eeuwenlange geschiedenis waarin tegen het water is gevochten, met het water is samengewerkt en waarin water is omgezet in land. Afwisselend was water vijand en bondgenoot, ging men met het water de strijd aan of nam men de kansen die het water bood te baat. De omgang met het water tekent het landschap van de Oosterschelde en heeft geresulteerd in een fascinerend landschap.

Fascinerend, vanwege de leesbare strijd met het water. Deze toont zich in de dijken, de inlagen, de kreken die zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken en de soms nog herkenbare aanwezigheid van de verdronken dorpen. Fascinerend, vanwege de weidsheid van het landschap, de vergezichten over een telkens wisselend water, met aan de horizon kerktorens en molens die boven de dijk uitsteken en zo de aanwezigheid van historische dorpen, stadjes en steden verraden. Vanwege de rust en stilte die men hier ervaart en die zich in de nacht vertaalt in een diepe duisternis.

Fascinerend, omdat de visserij en het visserijverleden zozeer het beeld en de cultuur van de Oosterschelde bepalen, denk aan de oude haventjes, de oesterputten bij Yerseke, de streekeigen gastronomie. Fascinerend vanwege de herkenbare aanwezigheid van de natuur, de slikken en schorren, de zeehonden op de drooggevallen platen, de rijk geschakeerde zoutminnende vegetatie van de inlagen, het brede spectrum aan vogels. De onderwater natuur is minder zichtbaar, maar voor dit gebied van minstens zo grote waarde. Maar zeker ook vanwege de toevoegingen van de moderne tijd als de ranke Zeelandbrug of de hightech Oosterscheldekering met zijn ritmiek aan pijlers en schuiven.

Fascinerend ook vanwege de veelheid aan functies die hier met elkaar het gebied maken; natuur, visserij, schaal- en schelpdierteelt, recreatie en toerisme en scheepvaart delen de ruimte. Intergetijden- en onderwaternatuur, schelpdiervisserij en zeilvaart bepalen samen het DNA van de Oosterschelde en hebben hier geleid tot een landschap en cultuur die typisch ‘des Oosterscheldes’ zijn. Ze maken dat de Oosterschelde aan het palet van Zeeuwse Deltawateren een karaktervol water toevoegt. De kracht van de Oosterschelde is haar authenticiteit. Het is het landschap van de weidse vergezichten, de donkere nachten, de (verborgen) geschiedenis, het ruige water, de rijke natuur, de zilte oesters en de iconische deltawerken.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl