Pre-verkenning waterrecreatie – Inventarisatie van beschikbare kennis

http://pre-verkenning-waterrecreatie

Uit de samenvatting:

Het kabinet heeft een watervisie uitgebracht (‘Nederland veroveren op de toekomst; kabinetsvisie op het waterbeleid’). Het uitgangspunt van deze visie is dat water niet alleen een bedreiging is, maar ook kansen biedt voor ons land. Eén van die kansen is het versterken van de mogelijkheden voor waterrecreatie in Nederland. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water, heeft daarom behoefte aan een actueel overzicht van de beschikbare kennis over recreatie in, op en aan het water. De volgende vragen komen daarbij aan bod:

  • Welke gegevens zijn beschikbaar over aanbod, vraag en economische betekenis?
  • Welke partijen zijn actief in de waterrecreatiesector?
  • Welke thema’s en wet- en regelgeving spelen rondom waterrecreatie?
  • Welke watersportgebieden zijn er in Nederland?
  • Hoe ziet de SWOT analyse voor de waterrecreatie in Nederland er uit?
  • Welke vervolgstappen zou DG Water moeten nemen om deze verkenning verder uit te werken?

Dit rapport is het resultaat van een eerste verkenning die door de Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum is uitgevoerd. Aan de hand van literatuuronderzoek, internet en aanwezige kennis bij de medewerkers van de Stichting Recreatie is een inventarisatie gemaakt van de onderwerpen die spelen rondom waterrecreatie.

 

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl