Rapport Advies waterplanten Paterswoldsemeer

http://cover-rapport-waterplanten-paterswoldsemeer

(Uit het voorwoord)

Het Paterswoldsemeer vervult een belangrijke functie voor de recreatievaart en als zwemwater. Door de Provincie Groningen is het meer aangewezen als essentieel natuurgebied, dat onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland. Wat is er nodig om de kwaliteit van die functies te vergroten? En hoe verenigen we deze functies zodat omwonenden en gebruikers optimaal kunnen genieten van een ‘meer in balans’? 

Onder deze titel ‘Meer in balans’ werken het Waterschap Noorderzijlvest, het Meerschap Paterswolde en de Provincie Groningen de komende jaren aan voorzieningen voor recreatie en natuur en aan de kwaliteit van het water. Dat laatste is nodig om te zorgen voor goed (zwem)water, helder water zonder een overmatige hoeveelheid blauwalgen. En ook de natuurwaarde van het meer is gebaat bij een verbetering van de waterkwaliteit.

Maar wat betekent een betere waterkwaliteit voor de vaarrecreatie? In hoeverre zal een toename van de helderheid leiden tot een overmatige groei van waterplanten? Om zich hiervan een beeld te kunnen vormen, heeft het Waterschap Noorderzijlvest laten uitrekenen welke delen van het meer begroeid kunnen raken met waterplanten, voor drie scenario’s van helderheid. De resultaten presenteren we in dit rapport in de vorm van drie waterplantenkaarten. Met deze kaarten wil het Waterschap de gebruikers van het meer informeren en betrekken in een gemeenschappelijk streven naar een meer in balans.

De waterplantenkaarten zijn gemaakt door Helen Schepp en de rapportage is samengesteld door Ronald Bijkerk. Projectleider namens Bureau Waardenburg was Gerwin Bonhof. Vanuit het Waterschap Noorderzijlvest is het project geleid door Ruurd van der Berg en begeleid door een commissie bestaande uit Jan Wanink, Roy van Hezel, Marion Meijer en Ilse Russcher van het Waterschap Noorderzijlvest en Henk Hazelhorst van Arcadis. Wij danken allen voor de prettige samenwerking en hun commentaar op een eerdere versie van dit rapport.

Meer weten?

Waterschap Noorderzijlvest
Telefoon: 050 304 89 11