Rapport Klimaatscan Deltares

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor grote wateren in Nederland en hoe kan de klimaatrobuustheid daarvan worden vergroot? Deze vraag staat centraal in het rapport Klimaatscan van Deltares.

De onderstaande infographics geven een samenvatting in 5 figuren: het eerste figuur beschrijft basisprocessen op wereldschaal, de klimatologische gevolgen daarvan voor Noordwest-Europa en de consequenties daar weer van voor onze grote wateren.

De vier vervolgfiguren zoomen in op de vier hoofdwatersystemen: IJsselmeergebied, Rivierengebied, Waddenzee en Eems-Dollard en Zuidwestelijke Delta. Er wordt belicht hoe kwetsbaar de systemen op korte en lange termijn zijn en welke maatregelen kwetsbaarheid kunnen verminderen.

Publicatie: 01 december 2019
Laatste update: 23 oktober 2023
Auteur: Ruurd Noordhuis, Gerben van Geest, Maaike Maarse, Sophie Vergouwen, Aren Boon
Organisatie: Delatres

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items