Rapport Waterrecreatie 2022 Amsterdam

Het rapport Waterrecreatie 2022 geeft een weergave van waterrecreatie en -sport in Amsterdam. In het onderzoek ligt de focus op de ervaringen van roeiers, kanoërs, suppers en zeilers.

De gemeente Amsterdam heeft een onderzoek uitgevoerd naar waterrecreatie in Amsterdam. Dit was in opdracht van Sport en Bos en het Programma Varen. In totaal hebben 2.486 respondenten op de vragenlijst gereageerd. Een belangrijk aandachtspunt van de gemeente Amsterdam is om het toenemende aantal watergebruikers in goede banen te leiden en tegelijkertijd de watersport in Amsterdam stimuleren.

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van het beeld van watersporters en -recreanten in Amsterdam. Dit beeld moet onderbouwen op welke manier watersport binnen Amsterdam gestimuleerd kan worden en hoe (mogelijk beperkend) beleid voor onbemande ongemotoriseerde pleziervaart de beoefening en ervaring van waterrecreatie kan beïnvloeden. De vragenlijst is met name gericht op vier watersporten: roeien, kanoën, suppen en zeilen. Daarnaast zijn er enkele vragen over waterfietsen gesteld. Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen zijn de
tijdstippen waarop men de sport beoefent, de voorkeurslocaties voor het watersporten, de knelpunten die men tegenkomt, de bekendheid met vaar- en gedragsregels en doorvaartroutes en of men voorzieningen aan de wal mist.

Publicatie: 20 september 2022
Laatste update: 04 januari 2024
Auteur: Laura de Graaff, Nathalie Hesseling, Ellen Lindeman, Jessica Greven
Opdrachtgever: Sport en Bos, Programma Varen (Gemeente Amsterdam)
Organisatie: Gemeente Amsterdam

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items