Rapport Routenetwerken voor ontdekken en bewegen

http://Een%20sloep%20en%20kano%20kruisen%20elkaar%20op%20het%20water.

Iedereen moet prettig kunnen fietsen, wandelen en varen in Nederland. Met dit doel voor ogen hebben de provincies in het Interprovinciaal Overleg (IPO) de rapportage ‘Routenetwerken voor ontdekken en bewegen’ opgesteld.

Als echt routerecreatieland heeft Nederland nagenoeg een landsdekkend netwerk voor fietsen en wandelen dat organisch is ontwikkeld. Op het water bestaat het landelijk routenetwerk, het BRTN (basisrecreatie toervaarnet), dat heel Nederland op het water verbindt. Als actiepunt uit de landelijke agenda Perspectief 2030 is in interprovinciaal overleg besloten om een gezamenlijke visie op recreatieve routenetwerken op te stellen. Voor het rapport is er gekeken naar wandel-, fiets- en vaarroutes. Waterrecreatie Nederland sloot aan vanwege het BRTN-netwerk.

Inventarisatie en aanbevelingen

Hoewel in elke provincie verschillen in ontwikkeling en het beheer van routenetwerken zit, is een inventarisatie gedaan op inhoudelijke en organisatorische opgaven. Zo moet de toekomstbestendigheid van de netwerken worden geborgd en de gebruikerservaring worden verbeterd. Verder zijn een tal van aanbevelingen opgesteld om samenwerking te bevorderen. Deze suggesties zijn uitgewerkt op drie niveaus (small, medium en large).

Tijdens de Toerisme Top in september is, in het bestuurlijk overleg met gedeputeerden Recreatie & Toerisme, besloten om met niveau B (medium) verder te gaan. Dit betreft een medium samenwerking waar de provincies de regie blijven voeren op hun routenetwerken, maar wel intensiever met elkaar samenwerken. Er worden aanvullende afspraken met elkaar gemaakt en de Rijksoverheid draagt financieel bij.

In het rapport wordt onder andere aangeraden dat er een gezamenlijke lobby komt richting de Rijksoverheid. Verder moet er worden samengewerkt om netwerkstructuur vanaf de voordeur te realiseren. Bij alle vormen van samenwerking is het van belang dat de Rijksoverheid betrokken is.

De volledige rapportage is op deze pagina te downloaden.

© Foto boven komt uit de rapportage, pagina 10.

Publicatie: 23 oktober 2023
Laatste update: 10 november 2023
Auteur: Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd
Opdrachtgever: De 12 provincies en de VTN-Werkgroep visie op recreatieve routenetwerken

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items