Rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en Prorail

Eind 2022 hebben Minister Harbers en Staatssecretaris Heijnen een brief opgesteld over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023. Hierin geven zij aan de rapportages “Staat van de Infrastructuur” over het jaar 2021 van zowel ProRail als RWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer te sturen. Het doel hiervan is om jaarlijks de actuele toestand van het areaal inzichtelijk te maken. Daarbij zijn de kaarten voer toekomstige grootschalige werkzaamheden toegevoegd en is het prognoserapport Vervanging en Renovatie 2022 van Rijkswaterstaat meegestuurd.

© Foto boven: Flickr

Gerelateerde items